onsdag 20 mars 2013

TIDNINGEN AVDÖPAREN DEBATTERAR DOP-AVDOP

SEKTEN SOHARISTERNA

SOHARISTEN DANELL LÄRA


SOHARISTEN DANELL LÄRA
Sol Tro och Avdop leder till Frälsning ifrån Synden därför att Synden kommer in i Dopet när det bara är Döpta som kan Häda sin egen Ande=Helig Ande Avdöpta INTE kan Häda eftersom Avdöpta INTE har denna Ande!
Synden dyrkar Dopets Renhet som förutsätter sin egen Smuts iform av Otukt och Sodomi Avdop Botar!
Johannes Prologen visar i kap:1 vers 3!
Utan Gud blir INTET till i vilket Gud blir till i en sådan stark dragningskraft inåt sig själv att det exploderar utåt i Ljus utanför Universums Mörker när Luften Vi Andas är Livgivande Ande!


DOPET MOBBAR AVDÖPAREN
Ifrån 14:års ålder utsågs Avdöparen till Döpta Släktens Syndabock och fick utstå Döpta Sjukdomen i Släkten som går under begreppet "Sjuka Dop Avdop Botar"!
Delta i Dop-Avdop Debatt i Nät Tidningen Avdöparen genom att
Skriva en Artikel på Temat?
Skicka Artikeln till email-adress galleriavdoparen@gmail.com så lägger jag ut den i Nät
Tidningen Avdöparen om du vill delta?
Hälsningar! Danell.

MOHAMAD HASSAN (FP) HÄLSAR!
Jag är inte insatt i frågan och kan därför inte skriva något.
Med vänliga hälsningar
Mohamad Hassan (FP)
Kommunalråd för Folkpartiet Liberalerna


ÖSTANBÄCK KLOSTER HÄLSAR
Akta för att häda den Helige Ande genom att vara fientlig till Dop och Nattvard, två hörnstenar i Jesu Kyrka.
Ang.Jesu fiender ber Vi att, vare sig nu eller på Yttersta Domen (där Jesus skall döma både sina fiender och sina vänner)
FÖRGÖR DEM!
Hälsningar!
Östanbäck Kloster.


BISKOP SVEN DANELL HÄLSAR!
23/2-2003 fick Avdöparen av G:a Uppsala Församling Kyrkoherde P-A Sölvins Namnteckning Avdop-Bevis på att Dopuppgift är borttagen ur Kyrkans Dataregister efter att Europa Domstolen tog upp Målet och gav Avdöparen Rätt!
Lördag 16/3-2013 tog Prästen Brita Bergling bort Korsets Tecken ifrån Panna, Mun och Hjärtat på Avdöparen bara genom att på begäran säga att det Gud gör i Dopet enligt Kyrkan gör Prästerna P-A Sölvin och Brita Bergling ogjort med Ett Fullbordat Avdop!
Hälsningar!
Biskop Sven Danell.


EDWARD THOMAS HÄLSAR!
Jesus är världens svar för dess frågor!
Hälsningar!
Edward Thomas
Präst i Uppsala Lötenkyrka.


STEFAN HANNA HÄLSAR!
Glöm inte att du är lyckligt lottad!
Hälsningar!
Stefan Hanna!
Kommunalråd för Centerpartiet.


PAIDEIA HÄLSAR!
Intresset för judisk exorcism av Dopets Demoner, dibbukar, har under de senaste åren ökat.
I Israel har en rabbin utfört flera andeutdrivningar!

Hälsningar!
Paideia.


HANS LINDHOLM HÄLSAR!
Jag har läst på Avdöparkyrkans hemsida. Det som står där är ur min synpunkt förvirrat!
Hälsningar!
Hans Lindholm
Präst i Uppsala Lötenkyrka.KATOLSKA KYRKAN HÄLSAR!
Som Katolik kan jag leka Gud eftersom ingen märker något och förlåta Avdöpar-Kyrkan för att ha präglat Vatikanen med Avdop med Trolldom för alla Påvar som beträder Vatikanen!
Hälsningar!
Syster Inger
Katolska Kyrkan.SOCIALDEMOKRATERNA HÄLSAR!
Demokratins Grundprincip är att kunna välja mellan två ytterligheter där Dopets ytterlighet bara kan vara Avdop!
Allt annat är Totalitärt Tänkande!
Hälsningar!
Socialdemokraterna.HUMANISTERNA HÄLSAR!
Pedofiler tror sig veta vad som är bäst för barnen och tar sig därför rätten att förgripa sig på barnen vid dopfunten!
Hälsningar!
Humanisterna.FRÄLSNINGSARMEN HÄLSAR!
Frälsningsarmen vill inte ta bort korsets tecken ifrån panna, mun och hjärtat bara genom att säga det för döpta som blivit sjuka av dopet därför att det är nyttigt för döpta att må dåligt!
Hälsningar!
Elisabeth och Magnus
Frälsningsarmen i Uppsala.ANISUR RAHMAN HÄLSAR!
Jag som Fristadsförfattare vägrar i mitt författarskap hävda rätten att få avdöpa tvångsdöpta judar som farit illa av dopet!
Hälsningar!
Anisur Rahman.PSYK-AKUTEN HÄLSAR
Allt vad Avdöparen redovisar på Internet går ut på att Bota Sjuka Dop med Avdop, vilket Trollformeln Kali=Dödens Gud och Gud=Livets Gud förverkligar i Universiella Trolldomen Trollformeln gör verksam med en Träffsäkerhet på 1000 % oavsett Psykisk åkomma!
Emet Amen=Trolldomen Vinner Laga Kraft! Amen!
Döpta Psykiatriker som INTE Botar Sjuka Dop med Avdop ser Psykiatrin enbart som ett Förtryckar instrument till för att tjäna pengar på andras olycka!
Medicinman=Proffessionell utövare av Magi bland Primitiva Folk!
Schizofreni=Kluvet Säte för medvetandet i Alla Tingens egen motsats, vilket Dopet försöker balansera men alltid med motsatt effekt!
Psyke=Själ
Atri=Mörka rum före Döden!
Psykiatri=Själens mörka rum före Döden!
Psykos=En sådan stark dragningskraft inåt Dopet själv att det exploderar utåt i Religiösa Vanföreställningar!
Hälsningar!
Psyk-Akuten.AVDÖPAR-KYRKAN HÄLSAR!
Avdöpar-Kyrkan tar härmed bort Korsets Tecken ifrån Panna, Mun och Hjärtat för Alla Tvångsdöpta som blivit Sjuka av Dopet!
Hälsningar!
Avdöpar-Kyrkan.AVDÖPAREN HÄLSAR!
Eftersom Prästerna vill Korsfästa=Förinta alla Tvångsdöpta som blivit Sjuka av Dopet genom att Prästerna vägrar ta bort Korsets Tecken ifrån Panna, Mun och Hjärtat bara genom att säga det i en Kyrklig ceremoni med Skriftligt Avdop-Bevis delar Avdöparen in Mänskligheten i Döpta och icke Döpta eller Avdöpta med Tanke på att Hitler, Stalin, Mussolini, Franco, Theodor Herzel och Karl Marx var Döpta och därmed Förintade Halva Mänskligheten!
Dopet är Roten till Allt ONT!
Hälsningar!
Avdöparen.JESUS UPPHÄVER SIN EGEN EXISTENS HÄLSAR!
Om Jesus finns och låter sina Döpta anhängare Korsfästa=Förinta Tvångsdöpta som blivit Sjuka av Dopet genom att Jesus med sina Döpta anhängare vägrar ta bort Korsets Tecken ifrån Panna, Mun och Hjärtat bara genom att inte säga det går Jesus med sina Döpta anhängare mot sin egen Lära som går ut på att Bota Sjuka även Bota Sjuka Dop med Avdop!
Jesus med sina anhängare upphäver därmed sin egen Existens tills motsatsen bevisas!
Som Avdöpt får Avdöparen inte fira Påsk i Kyrkorna eftersom Jesus med sina anhängare inte tillåter det!
Hälsningar!
Jesus upphäver sin egen existens!BÖN MOT OMÄNSKLIGA PRÄSTER HÄLSAR!
JESUS!
Hur kommer det sig att Döpta Präster inte får smaka på samma medicin dom utsätter Tvångsdöpta som blivit Sjuka av Dopet genom att Döpta Präster vägrar ta bort Korsets Tecken ifrån Panna, Mun och Hjärtat bara genom att inte säga det i en Kyrklig ceremoni med skriftligt Avdop-Bevis?
Amen!
Hälsningar!
Bön Mot Omänskliga Präster.ÖSTANBÄCK KLOSTER HÄLSAR!
De godas uppståndna kropp, måste man veta äger en särskild himmelsk härlighet, då de heligas kroppar förhärligas och kommer att äga följande fyra egenskaper:
Den första egenskapen är dess glans.
Det andra är att de inte kan lida mer.
Den tredje egenskapen är dess rörlighet.
Den fjärde egenskapen är den uppståndna kroppens lätthet.
Vad som för det fjärde gäller de fördömdas uppståndna kropp, så skall man veta, att dess egenskaper står i motsats till de saligas, därför att i dem skall vara evigt straff, och detta har för dem i sitt följe ett fyrfaldigt ont.
Deras kroppar kommer nämligen att vara mörka. Likaledes kan de lida, om de ock aldrig skall förgås, därför att de alltid skall brinna i elden och aldrig brännas upp. Likaså kommer de att vara tunga, själen kommer där att vara som slagen i kedjor.
Likaså kommer de att vara som kött både till själ och kropp. "dragdjuren har ruttnat i sin egen dynga".
Hälsningar!
Östanbäck Kloster.RADIO UPPLAND HÄLSAR!
Vi på Radio Uppland rannsakar hellre Tiggare på Stadens gator än rannsakar våra Dop som Konfirmeras av att dricka Judiskt Blod i Nattvarden!
Hälsningar!
Martin på
Radio Uppland.GILGAMESH DOP VID DÖDSBÄDDEN HÄLSAR!
Missbruk av Dopet som Sakrament kan bara planteras om med Avdop till Bruk av Dopet som Sakrament vid Dödsbädden!
Missbruk av Dopet som Sakrament hävdar Ur-Fadern Abrahams Son Isak som det sanna Gudsfolket genom att i Propaganda Förinta Abrahams andra Son Ismael beroende på att en påhittad Ängel uppmanade Abraham att lyda Sahra i Allt vad hon säger när hon favoriserade sin egen Son Isak på bekostnad av Abrahams Förstfödde Son Ismael Abraham fick med Tjänstekvinnan Hagar!
Hälsningar!
Gilgamesh Dop vid Dödsbädden.AVDÖPARNA HÄLSAR MED SINA DOP
Avdöparna förespråkar Dop enbart vid Dödsbädden för att undvika Dopets innebörd och konsekvenser under Livet Avdöparen beskriver på Internet!
Hälsningar!
Avdöparna Hälsar Med Sina Dop.PSYKOLOG-AKUTEN HÄLSAR!
Du som blivit Sjuk av Dopets slentrianmässiga rutiner erbjuds bryta dom rutinerna och Skapa Nya spännande rutiner i Avdop med Trolldom på Internet!
Hälsningar!
Psykolog-Akuten.
http://exorcistkyrkan.blogspot.comKYRKAN BANNLYSER AVDÖPAREN HÄLSAR!
Eftersom Evangeliska Lutheraner sätter likhetstecken mellan Dop och Frälsning är Avdöparen INTE Välkommen att fira Påsk i Uppsala Lötenkyrka där Prästerna därför Vägrar att önska Avdöparen Glad Påsk!
Hälsningar!
Kyrkan Bannlyser Avdöparen.AVDÖPT KRISTENDOM FIRAR PÅSK HÄLSAR!
Efter att Avdöparen av Prästerna fått veta att han inte är välkommen att fira Påsk i Kyrkan blev Avdöparen sittandes på en Bänk på Uppsalas Gågata och Nynnade Psalmen!
Jesus för Världen
Givit sitt Liv
Öppnade ögon
Herre mig giv
Mig att förlossa
Offrar han sig
Då han på Korset
Dör och för mig!
Hälsningar!
Avdöpt Kristendom Firar Påsk.TECKEN PÅ TIDELAG HÄLSAR!
Döpta som har förståelse för att Döpta inte godtar ursäkten Avdöparen levererar för påståendet att Döpta har Tidelag som Tradition har Traditionen gemensam!
Därför heter det att Tala är Silver Tiga är Guld! (Katt-Guld)!
Hälsningar!
Tecken på Tidelag.SNOBBIGA SNORUNGAR HYLLAR HITLER

Avdöparen satt på Buss Nr: 9 i Uppsala och talade med en gammal Dam som hörde illa så Avdöparen var tvungen att vara en aning högljudd och förklarade att Författaren Tomas Tranströmer kategoriskt vägrar hävda Demokratiska Rätten att få Avdöpa Tvångsdöpta Judar och Samer som blivit Sjuka av Dopet!
Samma sak gäller alla Nazister!
Varpå en Herre vände sig om och presenterade sig som Litteraturkritiker Magnus Ringgren som sa att han skulle Polisanmäla detta förtal av Nazister!
Då vet hela Bussen var du har dina sympatier! Svarade Avdöparen som blev rejält Hotad!
Litteraturkritikern som ville Tvinga Avdöparen att Hylla Hitler (vilket Polisanmälan mot Avdöparen skulle Syfta till) kom så nära ansiktet på Avdöparen att Litteraturkritikerns Hotfulla och Flåsande ansikte mest liknade ett Sexuellt ofredande!BISKOP ÅKE BONNIER HÄLSAR!
Som Biskop i Skara Stift dricker jag Åke Bonnier Judiskt Blod i Nattvarden oavsett om det förklarar Förintelsen eller inte därför att min Tro och mitt Dop är min Frälsning i motsatts till Tro och Avdop som inte är min Frälsning!
Hälsningar! Åke Bonnier.BONNIER BOKFÖRLAG HÄLSAR!
Hej Avdöparen!
Tack för att du skickat oss ditt manuskript. Dessvärre törs vi inte plublicera det!KRISTNA OFFRAR BARN
Präster Offrar Barn när dom Dödar i Dopet för att Döpta skall Dö i
Dopet och uppstå till Tro på en Gud ingen vet vem eller vad det är
efter att Prästen Korsfäst Döpta genom att rista in Korsets Tecken i
Pannan, Munnen och Hjärtat bara genom att säga det!
Avdop tar bort Korsets Tecken ifrån Pannan, Munnen och Hjärtat bara
genom att säga det!SEKTEN SOHARISTERNA

SOHARISTEN DANELL LÄRA


SOHARISTEN DANELL LÄRA
Sol Tro och Avdop leder till Frälsning ifrån Synden därför att Synden kommer in i Dopet när det bara är Döpta som kan Häda sin egen Ande=Helig Ande Avdöpta INTE kan Häda eftersom Avdöpta INTE har denna Ande!
Synden dyrkar Dopets Renhet som förutsätter sin egen Smuts iform av Otukt och Sodomi Avdop Botar!
Johannes Prologen visar i kap:1 vers 3!
Utan Gud blir INTET till i vilket Gud blir till i en sådan stark dragningskraft inåt sig själv att det exploderar utåt i Ljus utanför Universums Mörker när Luften Vi Andas är Livgivande Ande!UPPSALA KULTURHUS
Byt Namn på Uppsala Konsert och Kongress till Uppsala Kulturhus och
låt Konstens Hus rymmas där tillsammans med andra Kulturaktiviteter så
slipper Huset se ut som en Sarkofag!
Låt All Uppsalas Kultur rymmas i detta Hus!BAPTISTENS AVDÖPARE
Baptisten Michael Fundells Handpåläggning befaller Församlingen Tacksamhet för att Frälsningen tagit Avdöparen i besittning!